Konference o hazardu přilákala zástupce patnácti měst a obcí

Česká republika vede evropský žebříček v počtu výherních automatů na počet obyvatel. Zlín je navíc nad republikovým průměrem. Proč je to právě takto, je pro nás záhadou, proto jsme se rozhodli uspořádat konferenci, při které bychom si mohli ujasnit nejen my, ale především zástupci samospráv tu spoustu informací, která se kolem této problematiky šíří.

 

Důležité bylo dát slovo právě zástupcům obcí, kde se hazard již nějakým způsobem reguluje, aby se podělili o své zkušenosti se svými kolegy. Na konferenci tak vystoupil českobudějovický primátor Juraj Thoma, zastupitel Brna Martin Ander, právník Zlína Daniel Novák a místostarosta Třebíče Milan Zeibert. Slovo jsme dali i organizacím, které se dlouhodobě zasazují o regulaci hazardu. O slovo se také přihlásil zástupce Synotu, který se na konferenci dostal jednoduše tak, že se vydával za zástupce Pitína.

Program konference, která se uskutečnila na zámku ve Zlíně 13. 3. 2014 je zde.

Zveřejníme také videozáznam konference.


Tisková zpráva o průběhu Konference o omezení hazardu, vydáno 16. 3. 2014:


Konference o hazardu přilákala do Zlína zástupce 15 měst a obcí
Výměna zkušeností mezi samosprávami měst a obcí byla hlavním cílem Konference o omezení hazardu, která se uskutečnila minulý čtvrtek na zámku ve Zlíně. Nejvýrazněji se vymezil proti hazardu primátor Českých Budějovic, Juraj Thoma: "Každý kdo říká, že regulace hazardu je ekonomické ohrožení obce nemá pravdu, protože plusových, ekonomicky nevyčíslitelných, přínosů pro zrušení hazardu je velké množství. Částky v grantových opatřeních na podporu kultury, sociálních věcí, sportu, mládeže atd. jsme rozhodně nehledali v tom, že máme nějaké příjmy z hazardu. Byli jsme strašeni také tím, že když přijmeme vyhlášku, která bude znamenat absolutní zákaz hazardu, budou vznikat černé herny a hazard se navíc přesune do okolí města. O černé herny se má starat především policie a žádná nová herna v okolí Českých Budějovic nevznikla."


S  vývojem regulace hazardu se podělil také brněnský zastupitel Martin Ander: "V Brně se podařilo prosadit plošný zákaz hazardu ve 24 z 29 městských částí. Bohužel MČ Brno-střed uhájila přes tlak občanů dvě výjimky. Herny se zde nacházejí na samé hranici lokalit sociálního vyloučení, tedy přesně v těch místech, kde něco takového být nemá a měly to být naopak první místa, kde se má hazard zakázat. Výjimky navíc znamenají  netransparentní pravidla. "


Výjimky jako systém naopak zavádí zlínská vyhláška představená právníkem města Danielem Novákem: "Výjimky jsou udělovány ve správním řízení při splnění daných podmínek. Pokud neprokážeme, že by docházelo k narušování veřejného pořádku, k porušování loterijního zákona nebo k šíření nežádoucí reklamy, tak má provozovatel na výjimku nárok." Regulace hazardu ve Zlíně tedy necílí na faktické snížení počtu heren, ale k pouhému vynucení dodržování pravidel jejich provozu. Podle Juraje Thomy tak Zlín rezignuje na hlavní cíl regulace a to zmírnění sociálních dopadů, které má hazard na hráče.


Právě s vlastním příběhem patologického hráče se svěřil předseda občanského sdružení Občané proti hazardu Martin Svoboda. Podle něj také neplatí donekonečna opakované mýty provozovatelů heren o úbytku pracovních míst: "Místo potemnělého kasina, kde byli zaměstnaní dva lidé, standardně se před ním distribuovaly drogy a občané chodili oklikou, vznikla restaurace, kde kmitá deset lidí. Místo dalších se objevily fast foody, prodejny potravin, lékárna, klub na výuku salsy." Neplatí tedy, že zákazem heren se prostory vyprázdní a zvýší se nezaměstnanost. "Není možné, aby zůstávaly herny jen proto, že platí nějaké peníze třeba na sport. Je třeba vyčlenit peníze někde jinde a zbavit se stigmatu, že hazard je tu od toho, že dává peníze na nějakou dobročinnost, je to velice zlá myšlenka."


Napjatou atmosféru vyvolalo vystoupení výkonného ředitele Synotu Petra Mikošky, který se konference na základě pozvání pro zástupce měst a obcí také zúčastnil: "Jsem tu za obec Pitín, přesto, že tam nebydlím, protože žádost o účast zástupce Synotu byla pořadatelem akce odmítnuta." Argumentace Mikošky vycházela z již praxí vyvrácených tezí a vyústila ve slovní potyčku s primátorem Thomou, zda hazard je vůbec podnikáním. "Nejste žádný standardní způsob podnikání. Parazitujete na tom, že lidé přijdou o peníze. Obecný zájem je mnohem větší, než zájem několika pseudo-podnikatelů, kteří podnikají v oboru herního průmyslu", řekl Thoma.


Akci pořádalo občanské sdružení Komunitní křižovatka. Podle jejího předsedy Tomáše Pasterného bude kampaň za omezování hazardu ve Zlíně pokračovat. "Dnešní konference nám odhalila nedostatky přístupu k omezení hazardu ve Zlíně a rádi bychom přispěli ke skutečnému snížení počtu zdejších heren," řekl Pasterný. "Česká republika vede evropský žebříček v počtu výherních automatů na počet obyvatel. Zlín je navíc nad republikovým průměrem, je tedy oč hrát," v nadsázce dodal. Konference se zúčastnili navíc zástupci dalších měst a obcí z okolí Zlína, což by mohlo podle Pasterného pomoci s řešením problematiky hazardu ve Zlínském kraji. Vysvětlil také důvod odmítnutí žádosti Synotu o účast na konferenci: "Vnímám to tak, že zástupcům Synotu ve skutečnosti nejde o diskusi. Sáhodlouze opakují stejné argumenty a nereagují na jejich vyvrácení praxí, což bylo na konferenci jasně patrné. Společnosti jako Synot si užívaly mnoho let trvající velký mejdan, který se blíží svému konci. Jejich snažení má za cíl tento konec oddalovat, jak jen to jde. Tedy skutečným cílem je akce tohoto typu nějakým způsobem rozbíjet a obstruovat celý proces od diskusí až po schvalování příslušných obecních vyhlášek."

 

Účastníci konference:
Brumov-Bylnice, Ing. Irena Bičejová, pov. zast. vedoucí správního odboru
Město Chropyně, Ing. Věra Sigmundová, starostka
Město Bystřice pod Hostýnem, Martina Rokosová, referent oddělení správy daní a poplatků
Město Bystřice pod Hostýnem, Mgr. Emílie Pánková, vedoucí oddělení správy daní a poplatků
Město Fryšták, Libor Mikl, zastupitel
Město Holešov, Hana Kupková, referent úseku správy místních poplatků
Město Kunovice, Ing. Pavel Vardan, místostarosta
Město Staré Město, Josef Bazala, starosta
Město Třebíč, Milan Zeibert, místostarosta
Město Uherské Hradiště, Mgr. Kateřina Tykalová, právník
Pitín, Mgr. David Lukáš, místostarosta
Pitín (ve skutečnosti Synot), Petr Mikoška, poradce finančního výboru
(ve skutečnosti výkonný ředitel Synot Tip)
Město Rožnov pod Radhoštěm, Kristýna Kosová, člen Sdružení nezávislých kandidátů Zdravý Rožnov
Statutární město Brno, Mgr. Martin Ander, Ph.D., zastupitel
Statutární město České Budějovice, Mgr. Juraj Thoma, primátor
Statutární město Přerov, Alena Bizubová, referent oddělení místních příjmů
Statutární město Přerov, Hana Kliková, referent oddělení místních příjmů
Statutární město Zlín, Ing. Mgr. Daniel Novák, Ph. D., právník Odboru právního
Úřad vlády ČR, MUDr. Viktor Mravčík, Ph.D., vedoucí Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti
Brnění, Matěj Hollan, předseda
Občané proti hazardu, Martin Svoboda, předseda


Pořadatel konference:
občanské sdružení "Komunitní křižovatka"

Kontakt:

Tomáš Pasterný
email: Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript
mobil: 737 944 101
www.zlinskejaro.cz