Další zajímaví hosté
Úterý, 22 Duben 2014 19:02

Do diskuse Ukrajina a EU přijal pozvání filosof a politik Daniel Kroupa. V diskusi Rekonstrukce státu zase vystoupí koordinátor stejnojmenného projektu Jiří Boudal, který před rokem celou iniciativu vysvětloval ve videu Dožeňme Botswanu! Program je tak již kompletní.