Nemohli jsme mlčet - lidé Charty 77
Pondělí, 29 Květen 2017 06:24

plenérová výstava Ústavu pro studium totalitních režimů


Místo: nám. Míru Zlín

Termín: 6. 6. 2017 – 5. 7. 2017

Otevření výstavy: 6. 6. 2017 v 17 hod. za účasti Jaroslava Hutky a Jiřiny Šiklové

 

 

Popis:

Plenérová výstava Ústavu pro studium totalitních režimů ke 40. výročí Charty 77. Výstava představuje na 16 panelech některé z mluvčích Charty 77 na fotografiích ze sledovacích akcí StB.

Charta 77, pojmenovaná podle dokumentu Prohlášení Charty 77 z 1. ledna 1977, představovala občanskou iniciativu kritizující komunistický režim za nedodržování lidských a občanských práv. K jejich dodržování se Československo zavázalo v Helsinkách podpisem Závěrečného aktu Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě v roce 1975. Text Charty vznikl v prosinci 1976, publikován byl ve dnech 6.–7. ledna 1977 v několika západoevropských listech. Charta měla v západní Evropě značný ohlas, na její podporu vznikla řada iniciativ. Sdružovala lidi odlišných povolání, politických postojů i náboženského vyznání. Postihy signatářů Charty i dalších kritiků režimu vedly k vytvoření Výboru na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS) v dubnu 1978, který se snažil zveřejňovat osudy lidí stíhaných za své politické postoje. Do ledna 1990 Chartu podepsalo 1883 lidí a vydáno bylo celkem 572 dokumentů o nejrůznějších společenských problémech.

 

Pořadatel - organizace výstavy:

Zlínská křižovatka, z. s.

Kontakt:

MgA. Veronika Pasterná Szemlová

mobil: 731784769