Zlínské jaro - festival demokracie a občanské společnosti

 

Idea Zlínského jara

Základní ideou Zlínského jara je rozvoj občanské společnosti a podpora dobrovolnictví. Festival je impulsem k občanské angažovanosti, iniciuje aktivity vedoucí k oživení celospolečenské diskuze a k formulaci hodnot udržitelných pro budoucnost. Osmý ročník festivalu bude věnován osudovým osmičkám - výročím klíčových událostí, médiím, individuální odpovědnosti a zviditelnění nevládních neziskových organizací.

 

Cíle, výstupy a přesahy

  • Rozvoj občanské společnosti
  • Propojení a spolupráce neziskových organizací
  • Podpora a propagace dobrovolnictví
  • Cesta k demokratickému občanství
  • Hledání smysluplných životních hodnot
  • Oslovení široké společnosti
  • Aktivní Zlín

 

 

Aktualizováno Neděle, 25 Únor 2018 10:15