Záštita Dne tvůrčího
Pondělí, 28 Únor 2011 18:36

K naší velké radosti převzal nad Dnem tvůrčím záštitu prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.